Logo Kapitał Ludzki Logo WWSI Logo UE
Informatyka+

ANKIETA ewaluacyjna dla uczniów, którzy brali udział w Projekcie INFORMATYKA+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w roku szkolnym 2010/2011


  1. Czy po udziale w zajęciach w ramach Projektu INFORMATYKA + poprawiły się Twoje wyniki ze sprawdzianów i egzaminów z przedmiotu Informatyka?
  2. Czy po udziale w zajęciach w ramach Projektu INFORMATYKA + poprawiły się Twoje wyniki ze sprawdzianów i egzaminów z przedmiotu Technologia Informacyjna?
  3. Płeć