Logo Kapitał Ludzki Logo WWSI Logo UE
Informatyka+

ANKIETA ewaluacyjna dla uczniów, którzy brali udział w Projekcie INFORMATYKA+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w roku szkolnym 2011/2012

  1. Czy po udziale w zajęciach w ramach Projektu INFORMATYKA + poprawiły się Twoje wyniki ze sprawdzianów i egzaminów z przedmiotu Informatyka?
  2. Czy po udziale w zajęciach w ramach Projektu INFORMATYKA + poprawiły się Twoje wyniki ze sprawdzianów i egzaminów z przedmiotu Technologia Informacyjna?
  3. Czy po udziale w zajęciach wzrosło Twoje zainteresowanie naukami z zakresu IT?
  4. Czy dzięki udziałowi w zajęciach zwiększyły się Twoje umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi?
  5. Zaznacz płeć: